UM Lublin ogłosił listę projektów zgłoszonych w ramach projektu Budżet Obywatelski".

Nazwy projektów wskazujących na lokalizacje na Ponikwodzie to:

Projekty małe:

 

M-17

Zmiana nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z
dwustronnymi chodnikami z krawężnikiem też z kostki betonowej długości 77 m – ul. Sportowa

Obecny stan drogi

Dokończenie wykonania krótkiego odcinka drogi w dzielnicy Ponikwoda między ulicami Wielka – Rudnicka, na ul. Sportowej. Ten odcinek drogi obecnie jest nawierzchnią gruntową a dalsza część ulicy SPORTOWEJ od ul. Wielkiej do ul. Ponikwoda został wykonany 2 lata temu i droga ta ma powierzchnię z kostki betonowej wraz z dwustronnymi chodnikami.

184 tys.

M-85

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Ponikwody i usprawnienie ruchu kołowego
poprzez reorganizację ruchu na odcinku KDL ul. Trześniowskiej, na odcinku od ul.
Niepodległości do ul. Rudnickiej, z wyznaczeniem dopuszczalnego jednego kierunku ruchu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej i wykonaniem odpowiedniego oznakowania.

 

Projekt nie przeszedł weryfikacji

 

Obserwujemy rosnący ruch kołowy na drodze lokalnej- ul. Trześniowskiej, która w sposób nieprawidłowy używana jest w charakterze drogi zbiorczej. Powoduje to niszczenie nowo wyremontowanej nawierzchni, staje się uciążliwością dla okolicznych mieszkańców oraz stwarza duże niebezpieczeństwo dla poruszających się po drodze pieszych. Dodatkowo, rosnący ruch w dzielnicy Ponikwodzie w sposób nierówny i nieprawidłowy koncentruje się w wyższej, nie rozładowując ostatecznie problemu ruchu w tej dzielnicy. Wprowadzenie jednego kierunku ruchu na części ul. Trześniowskiej spowoduje podwyższenie bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, pozwoli na zwiększenie płynności oraz przepustowości wąskiej, lokalnej drogi poprzez wyeliminowanie manewru wymijania oraz przyczyni się do bardziej symetrycznego rozkładu ruchu w całej dzielnicy Ponikwoda

3 254

M-86

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Ponikwody i ul. Trześniowskiej poprzez budowę progu podrzutowego na odcinku KDL ul. Trześniowskiej – pomiędzy ul. Malinową a ul. Przejazd.

Projekt nie przeszedł weryfikacji

Obserwujemy ciągły, rosnący ruch kołowy na drodze lokalnej- ul. Trześniowskiej, która w sposób nieprawidłowy używana jest w charakterze drogi zbiorczej, także dla dużych samochodów ciężarowych i miejskich. Powoduje to niszczenie nowo  wyremontowanej nawierzchni, staje się uciążliwością dla okolicznych mieszkańców oraz stwarza duże niebezpieczeństwo dla poruszających się po drodze pieszych. Mimo obowiązujących zakazów przemieszczania się samochodów powyżej 3,5 ton z powodu braku kontynuacji ul. M. Koryznowej, jako planowej od wielu lat osi komunikacyjnej Ponikwody, obserwujemy ciągły ruch samochodów ciężarowych przekraczających ładowność 8 ton. Samochody osobowe także często przekraczają dozwoloną tam prędkość. Dlatego proponujemy zamontowanie progu podrzutowego, który ostatecznie zmusiłby kierowców do zwalniania i dostosowania prędkości samochodów do obowiązującego ograniczenia do 30 km/h.

10tys.

M-138

Budowa multifunkcyjnego centrum integracji społecznej „Przyjazna Dolina Ponikwody”

Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Ponikwody w głównym punkcie dzielnicy przy ul. Węglarza, między os. Rudnik i Bazylianówka. Centrum zawierać będzie: siłownię na powietrzu, plac zabaw dla dzieci, zadaszoną scenę, część ogrodowo-rekreacyjną. W części socjalnej przewidziane będą toalety i przebieralnia kontenerowa. Całość będzie ogrodzona, oświetlona i wyposażona w infrastrukturę pozwalającą poruszać się po całym centrum jak też internet szerokopasmowy. Nad bezpieczeństwem czuwać będzie kamera monitoringu miejskiego. Obiekt będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

499 950tys.

M-164

 

Budowa drogi osiedlowej, asfaltowej (Kasztanowa)

Obecny stan drogi

1. Wykonanie projektu; 2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 3. Utwardzenie asfaltowe ulicy; 4. Wykonanie chodników z kostki brukowej;
5. Wykonanie kanalizacji deszczowej lub odwodnienie ulicy jako powierzchniowe przy wykorzystaniu spadku terenu.

218tys.

M-236

Wykonanie skweru rekreacyjnego z placem zabaw, boiskiem i mini siłownią dla dzieci i młodzieży w rejonie ul Bluszczowej w Lublinie

Opis projektu

Projekt dotyczy wykonania na działce nr 15/22 przy ul. Bluszczowej, stanowiącej własność Gminy Lublin, terenu rekreacyjnego wraz z placem
zabaw, boiskiem dla dzieci i młodzieży. Osiedle jest duże z tendencją rozwoju i niezbędne będzie zapewnienie miejsc rekreacyjnych dla
mieszkańców, osób starszych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Kultywacja aktywnego spędzania czasu jest bardzo istotną rzeczą dla
prawidłowego i zdrowego rozwoju społeczeństwa.

130tys.

 

 Projekty Duże:

 

D-22

Kompleksowy remont i przebudowa boisk dla dzieci i mieszkańców przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym przy Alei Spółdzielczości Pracy 65


Opis projektu

Celem projektu jest kompleksowy remont starych i zniszczonych po PRL-owskich asfaltowych boisk ,znajdujących się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Boiska znajdują się w fatalnym stanie technicznym, stwarzającym zagrożenie dla zdrowia potencjalnych użytkowników, Ze względu na lokalizację wszelkie obiekty powinny być także dostosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazdy). Elementem składowym jest także bieżnia lekkoatletyczna, na której powinna znaleźć się nowoczesna nawierzchnia. Cały obiekt ma mieć charakter użytkowy dla szkoły , ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Ponikwoda.

1,5mln

D-27

Edu-Park Lublin - Kolory Tęczy. Centrum rozrywki rodzinnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Bazylianówka)

Opis projektu

Utworzenie Centrum rozrywki rodzinnej dla dzieci , młodzieży i dorosłych: Edu-Park Lublin -Kolory Tęczy na działce 4/3 w dzielnicy Bazylianówka.
Będzie to ogólnodostępna strefa rozrywki oraz relaksu dla wszystkich grup wiekowych . Edu -Park będzie podzielony na strefy aktywności
(oznaczone kolorami tęczy), wyposażone w sprzęt dostosowany dla różnych grup wiekowych , z drugiej zaś strony połączonego w jedną spójną całość placem centralnym. Strefa Czerwona- dla najmłodszych dzieci („naturalny Plac Zabaw”) ; Strefa Żółta- dla dzieci starszych i młodzieży (m.in. ze skate parkiem); Strefa Zielona -dla młodzieży i studentów (m.in. Podniebna deskorolka, zjazd linowy) Strefa Niebieska- dla dorosłych (siłownia,ścieżka zdrowia) ; Strefa Różowa -relaksu i kultury (mini scena hamaki); Strefa Pomarańczowa – centralna (ławki, miejsca parkingowe).
Całość utrzymana będzie w koncepcji parku z dużą ilości zieleni. Przy wjeździe przewidziano parking rowerowy i samochodowy.

1,4mln

D-34

Bluszczowa Park - działka 15/22

Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku w prężnie rozwijających się osiedli przy ulicy Bluszczowej. Ponikwoda nie posiada terenów zielonych a tym bardziej miejsca , w którym można byłoby się spotkać porozmawiać i odpocząć. Park Bluszczowa będą płucami dzielnicy przed kolejną ekspansją nowych bloków. Kontynuując rozwój dzielnicy aby zapewnić wszystkim mieszkańcom aktywny wypoczynek nieodpłatnie, pragniemy na wskazanej działce wykonać ścieżkę zdrowia. Dodatkowo w pobliżu jest plac zabaw o który dzielnica postara się aby mogły przebywać dzieci także w weekendy , a także przystanek autobusowy.

0,993,5mln

D-41

Budowa ul. Goździkowej w Lublinie

 

Obecny stan drogi

Budowa ulicy Goździkowej w Lublinie , która jest łącznikiem pomiędzy ulicami Dożynkową i Dębową. Ulica Goździkowa posiada status drogi
gminnej nieuporządkowanej , która na całej swojej długości jest dawną drogą polną, nieutwardzoną, w znacznej części wąską i bez przyłączy do mediów. W związku z tym projekt dotyczy poszerzenia i utwardzenia tego odcinka w mieście oraz ustawienia oświetlenia na drodze.

0,505mln

 Uwaga!:

Projekty M- 236 oraz D-34 dotyczą tego samego terenu

Projekt D-27 obejmuje część terenu projektu M-138

 

Więcej - Źródło informacji

INFORMACJE