W listopdzie, na posiedzeniu Rady Dzielnicy Ponikwoda i przy udziale grup mieszkańców Ponikwody inicjujących poszczególne projekty, powstała Koalicja dla Ponikwody.

To wzajemne zobowiązanie do wspierania spraw ważnych dla dzilenicy przez wszystkie grupy przystępujące do Koalicji. Mamy nadzieję, że dzięki wzajemnemu wsparciu grup inicjujących, przy merytorycznym i komunukacyjnym wsparciu Rady Dzielnicy Ponikwoda, skuteczniej będziemy mogli starać się o realizacje wszytskich projektów.

Rada Dzielnicy Ponikwoda już na początku 2014 roku większość tych projektów wskazała jako istotne.

Postulowała zamieszczenie ich w budżecie Lublina na 2015 rok, jednak w pierwszym projekcie budżetu nie znalazła się żadna z tych pozycji.

Zachęcamy mieszkańców Ponikwody do wspierania tych projektów oraz zgłaszania kolejnych na kolejne lata budżetowe. W razie pytań prosimy o kontakt z Radą.

List inicjujący powstanie Koalicji dla Ponikwody

 

INFORMACJE