Adresy obwodowych komisji wyborczych:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wólce ul. Turystyczna 132

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 al. Spółdzielczości Pracy 65flaga plue

Budynek parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego ul. Kasztanowa 1

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie ul. Magnoliowa 2

Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Hiacyntowa 69

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy PONIKWODA ul. Owocowa 6

Szczegóły dotyczące zakresu oraz udogodnień dla niepełnosprawnych TUTAJ

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7.00 - 21.00.

Więcej o wyborach na stronach UM Lublin

Dotychczasowe ważne decyzje Parlamentu Europejskiego

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego - wybory 2014

 

 

INFORMACJE