Poniżej projekty Budżetu Obywatelskiego zgłoszone w 2015 r lokowane na terenie Ponikwody

Projekty małe:

M-95 - 490 tys

Chodnik przy ulicy Pliszczyńskiej

Projekt obejmuje budowę chodnika wzdłuż odcinka ulicy Pliszczyńskiej. Jest to ulica na obrzeżach miasta, zapomniana, dodatkowo zniszczona podczas budowy obwodnicy Lublina. Umiejscowiona jest w  urokliwej okolicy. Ruch samochodowy jest coraz większy. Przy ulicy nie ma chodnika, ani pobocza. Piesi, w  tym dzieci w wieku szkolnym, chodzą po obrzeżu jezdni, która jest wąska i kręta. Stwarza to zagrożenie. Najbardziej niebezpieczny odcinek to zakręt przy zamku. Rośnie tam wiele starych, dużych drzew  ograniczających widoczność, nie ma tam żadnego oświetlenia. Chodnik przy Pliszczyńskiej znacznie poprawiłby jakość życia mieszkańców  Lublina tam osiedlonych.

Szczegóły złożonego projektu

Mapka

M-136 - 450 tys

Wykonanie sweru rekreacyjnego z placem zabaw, boiskiem i siłownią na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży w rejonie ulicy Bluszczowej w Lublinie

Mieszkańcy bloków przy ulicy Bluszczowej, Dożynkowej oraz domków jednorodzinnych zlokalizowanych w obrębie w/w ulic z wiązku z brakiem jakiegokolwiek terenu rekreacyjnego w tej części Lublina wnosza o  wykonanie na działce nr 15/22 przy ul. Bluszczowej, stanowiacej własność Gminy Lublin, terenu rekreacyjnego z placem zabaw, boiskiem dla dzieci i młodzieży i siłownią na świeżym powietrzu. Osiedle jest duże z tendencją rozwoju i niezbędne będzie zapewnienie miejsc reakreacyjnych dla mieszkańców, osób starszych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.  Kultywacja aktywnego spędzania czasu jest bardzo istostną rzeczą dla prawidłowego i zdrowego rozwoju społeczeństwa, wobec powyższego prosimy o poparcie inwestycji i realizację powyższego

Szczegóły złożonego projektu

Mapa terenu- działka 15/22

Projekty duże

D-36 - 1 500 tys

Budowa ulicy Ustronie

Budowa ulicy Ustronie od ulicy Wiejskiej do ulicy Ponikwoda

Szczegóły złożonego projektu

D-40 - 1 405 tys

Budowa nowoczesnego parku rozrywki i rekreacji rodzinnej w Lublinie – "Lubelandia"

Utworzenie parku rozrywki rodzinnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych: "Lubelandia" na działce 4/3 w dzielnicy Bazylianówka. Będzie to ogólnodostępna strefa rozrywki oraz relaksu dla wszystkich grup wiekowych. Park będzie podzielony na strefy aktywności, wyposażone w sprzęt dostosowany dla różnych grup wiekowych, z drugiej zaś strony połączonego w jedną spójną całość placem centralnym.

Strefa czerwona – dla najmłodszych dzieci (naturalny Placu Zabaw)

Strefa Żółta – dla dzieci starszych i młodzieży (m.in. Ze skateparkiem)

Strefa zielona – dla młodzieży i studentów (m.in. Podniebna deskorolka, zjazd linowy)

Strefa niebieska – dla dorosłych (siłownia, ścieżka zdrowia)

Strefa różowa – relaksu i kultury (miniscena i hamaki); Strefa pomarańczowa – centralna (ławki, miejsca piknikowe). Całość utrzymana będzie w koncepcji parku z dużą ilością zieleni. Przy wjeździe przewidziano parking rowerowy i samochodowy.

Szczegóły złożonego projektu

Mapa terenu - działka 4/3

Mapa terenu - działka 31/13

Mapa terenu - działka 36/23

D-52 - 1 494 tys

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Ponikwody. Przyjazna dolina i wzgórze widokowe

Projekt ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Ponikwody w głównym punkcie dzielnicy przy ul. Węglarza, między dwoma dużymi osiedlami Rudnik i Bazylianówka.  Centrum zawierać będzie: siłownię na powietrzu, plac zabaw dla dzieci, zadaszoną scenę, część ogrodowo rekreacyjną. W części socjalnej przewidzaine będą toalety i przebieralnia kontenerowa. Całość będzie ogrodzona, oświetlona i wyposażona w infrastrukturę pozwalającą poruszać się po całym centrum. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać kamera monitoringu miejskiego, zamontowany będzie także internet szerokopasmowy. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Projekt ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku w prężnie rozwijających się osiedli przy ulicy Bluszczowej. Ponikwoda nie posiada terenów zielonych, a tym bardziej miejsca, w którym można się spotkać, porozmawiać, odpocząć, zintegrować. Projekt będzie płucami dzielnicy, zapewniając wszystkim mieszkańcom nieodpłatnie aktywny wypoczynek i miłe spędzanie czasu. Dodatkowo na wskazanej działce chcemy wykonać ścieżkę zdrowia, a także pragmieny aby pobliski plac zabaw stał się miejscem dostępnym dla dzieci również w weekendy

Szczegóły złożonego projektu

Mapa terenu - działka 3/11 (arkusz 7)

Mapa terenu - działka 41/4

Mapa terenu - działka 23/3

Mapa terenu - działka 3/11 (arkusz 6)

Mapa terenu - działka 31/13

Mapa terenu - działka 24/8

Mapa terenu - działka 15/22

 

D-58 - 1 228 tys

Budowa   uzbrojenia  podziemnego   ulicy . Poziomkowej  na   podstawie decyzji  Prezydenta Miasta Lublin nr 311 / 14  Ldz. AB-ID-II.6740.4.20.13.z  dnia 27.03.2014 r o zezwoleniu  na   realizacjê   inwestycji   drogowej   budowa drogi gminnej nr 106572 L  ulicy  Poziomkowej   - uprawomocnionej   w dniu  06.05.2014 r.

Budowa   uzbrojenia  podziemnego   ulicy. Poziomkowej  na   podstawie  decyzji  Prezydenta Miasta Lublin nr 311 / 14  Ldz. AB-ID-II.6740.4.20.13.z  dnia 27.03.2014 r o zezwoleniu  na   realizację   inwestycji   drogowej   budowa drogi gminnej nr 106572 L ulicy Poziomkowej - uprawomocnionej  w dniu  06.05.2014 r. w tym :
I. Budowa  sieci   kanalizacji  sanitarnej   w  ulicy  Poziomkowej    I etap  -   o długości   301,06  m
II. Budowa  sieci   kanalizacji  deszczowej   w  ulicy  Poziomkowej   -  ( I  ETAP  )   -   o długości   387,30 m
III. Budowa  sieci   wodociągowej   w  ulicy  Poziomkowej  ( I  ETAP  )   o długości   393,40  m
IV.  Budowa  sieci oświetlenia   drogowego   ulicy    Poziomkowej składającej się z następujących elementów: Słupów  oświetleniowych aluminiowych   anodowanych  - 14 kpl - Kabla    Y K Y 5 x 16 mm 2 -  566,0 m

 

Źródło

INFORMACJE