Lubelski MPWiK pomoże w organizacji lodowiska.

Co trzeba zrobić?

- Należy wskazać teren, na którym będzie możliwe przygotowanie lodowiska.

- Trzeba wskazać osobę, która będzie administratorem, czyli osobą kontaktową dla MPWiK, np. w razie ewentulanych poprawek. Administrator nie jest obowiązany do stałego dozoru obiektu.

- Wypełnić formularz zgłoszeniowy.

- Pomóc w przygowowaniu terenu, t.j. w miarę możliwości usypaniu pryzm ograniczających obszar wylewania wody.

- Wskazać możliwe miejsca poboru wody. Jeśli nie ma hydrantu, możliwy jest pobór z indywidualnej instalacji, a różnica wskazań licznika będzie odjęta od rozliczenia właściciela instalacji.

Akcja jest całkowicie nieodpłatna pod warunkiem niekomercyjnego wykorzystania obiektu.

Źródło informacji

INFORMACJE