Dziś odbyła się konferencja prasowa prezentująca mediom wyliczenia kosztów nowego systemu gospodarowania odpadami.

Zaprezentowano także dwie propozycje naliczania opłat dla mieszkańców.

Zostaną one przedstawione podczas sesji Rady Miasta 20 grudnia.

 

Metoda liczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady

Segregowane

[PLN/m-c]

Niesegregowane

[PLN/m-c]

Od gosp. domowego/m-c

32

44

Od powierzchni mieszkalnej/m-c

≤ 40m2

0,65

0,89

40 - 80m2

0,56

80m2 <

0,44

 

DANE 2011 rok

Koszt systemu 55 000 000

Liczba mieszkańców – 349 103

Liczba powierzchni mieszkalnych – 8 127 020

            0-40m2 – 23%

            40-80m2 – 64%

            powyżej - 13%

Liczba gospodarstw domowych – 144 634

Zużycie wody – 13 106 119,2 m.

INFORMACJE