Zachęcamy do zapoznania się z proponowanym podziałem Miasta Lublin na obwody głosowania i zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 20 grudnia 2012 r.

Nowy podział Miasta Lublin na okręgi wyborcze wprowadzony uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. został dostosowany do granic 27 jednostek pomocniczych (dzielnic) utworzonych na terenie Miasta.
W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania obwodów wyborczych do nowego podziału na okręgi. Zmianie ulegną nie tylko granice obwodów wyborczych, ale również niektóre siedziby lokali wyborczych, w których mieszkańcy będą głosować w najbliższych wyborach. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Lublin na stałe obwody głosowania zostanie przedłożony przez Prezydenta na styczniowej sesji Rady Miasta Lublin.

Proponowana nowy podział na obwody głosowania

Dotychczasowy podział

INFORMACJE