Zgodnie z wcześniejszymi pracami pojawiły się projekty uchwał regulujące tematykę gospodarki odpadami na terenie Miasta Lublin.

Uchwała regulująca zakres usług oraz obowiązki przedsiębiorstwa odbierającego śmieci

Alternatywne dwie uchwały dotyczące sposobu obciążania właścicieli nieruchomości:

- Według posiadanej powierzchni mieszkalniej

- Od gospodartwa domowego

W najbliższym czasie odbędą się również posiedzenia komisji, na których będą poruszane kwestie nowych regulacji. Harmonogram posiedzeń

INFORMACJE