Zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne w sprawie wykorzystania rezerwy budżetowej 2013r.

Jak co roku, Rada Dzielnicy będzie opiniowała wydanie kwoty 109tys. zł na cel związany z naszą dzielnicą.

W tym roku chcemy przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne, zaś na pierwsze spotkanie odbędzie się 4 lutego (poniedziałek) w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 65.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.

Program spotkania konsultacyjnego nt. wykorzystania środków będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Ponikwoda w 2013 r.

17:00 Przywitanie mieszkańców:

- Andrzej Berbeć - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Lublinie

- Marek Sagan - Przewodniczący Rady Dzielnicy Ponikwoda

17:20 Przedstawienie programu i celu spotkania:

- Teresa Wojciechowska, Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Ponikwoda

17:30 Przedstawienie zasad i techniki pracy nad propozycjami wydatkowania środków:

- Robert Szlęzak - koordynator projektu PAS.

17:40 Praca nad propozycjami wydatkowania środków.

18:30 Przedstawienie wyników pracy w grupach.

18:45 Zakończenie spotkania.

Zasady obowiązujące na spotkaniu:

1. Spotkanie dotyczy wykorzystania środków będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Ponikwoda w 2013 r.

2. Głos na spotkaniu zabieramy pojedynczo, poprzez wcześniejsze podniesienie ręki.

3. Zabierając głos przedstawiamy się oraz podajemy nazwę ulicy przy której mieszkamy.


Propozycje wykorzystania środków z rezerwy celowej* na rok 2013: (zgłoszone przez Radę Dzielnicy i mieszkańców)

1. Utwardzenie aby była przejezdność z docelowym wykonaniem nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem oświetlenia i chodników ulic:

- Trześniowskiej

- Ustronie

- Cynamonowej

- Rumiankowej i Poziomkowej (umożliwi połączenie ulic Węglarza i Nasturcjowej)

- Goździkowej

- Kruszynowej

2. Wykonanie oświetlenia na fragmencie ulicy Bazylianówka od Weglarza do Mariańskiej

3. Wykonanie oświetlenia na ulicy Magnoliowej od Spółdzielczości Pracy do ul. Bazylianówka

4. Wykonanie oświetlenia i kanalizacji na ulicy Szarotkowej

5. Remont chodnika przy ulicy Cedrowej

6. Montaż ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Spółdzielczości Pracy na odcinku od ulicy Andersa do ulicy Węglarza

7. Montaż paneli na ogłoszenia na wybranych latarniach oraz słupów ogłoszeniowych

8. Wykonanie placu zabaw przy ulicy Ustronie

9. Regulacja świateł (skrzyżowanie Związkowej i Dożynkowej ze Sp. Pracy) i zegary odliczające czas trwania czerwonego światła

*Środki z rezerwy celowej mogą być przeznaczone na realizację zadań remontowo-modernizacyjnych, m. in. w zakresie:

1) przebudowy i remontu dróg wewnętrznych;

2) wykonania i zakupu wiat przystankowych;

3) placów zabaw, zieleńców, małej architektury ogrodowej;

4) zagospodarowania skwerów;

5) ogrodzeń, piłkochwytów;

6) remontów i modernizacji boisk oraz infrastruktury sportowej;

7) doświetleń

 Katalog propozycji jest otwarty. Propozycje można zgłaszać do Rady Dzielnicy Ponikwoda

w zakładce KONTAKT, lub za pomocą poniżej zamieszczonych formularzy.

Formularz zgłoszeniowy pdf

Formularz zgłoszeniowy doc

Dotychczasowe wydarzenia działań PAS:

PAS III Etap 26 listopada!

PAS II Etap 4 już października!

PAS - wkrótce II etap 

PAS (RADAR I) - zapraszamy 8 maja

INFORMACJE