Pierwotnie ulica miała przebiegać w linii prostej, ale wedle ostatnich koncepcji od ul. Dożynkowej ma rozpoczynać się „pod skosem”, a także po obu jej stronach zaplanowane są chodniki. A to wiąże się z koniecznością wykupu sporych kawałków prywatnych działek.

W tej sprawie do prezydenta zwróciła się Rada Dzielnicy Ponikwoda. – „Sytuacja powyższa spowoduje konieczność wykupienia przez miasto części nieruchomości, a w drastycznym stopniu nieruchomości należącej do państwa Kośków”. Natomiast po przeciwległej stronie ul. Bluszczowej znajduje się niezagospodarowany teren działki nr 1/1 należącej do miasta, której wykorzystanie prowadziłoby do wykonania tej inwestycji bez konieczności ponoszenia przez nasze miasto wysokich kosztów wykupu terenów prywatnych, a więc uszczuplenia i tak nadwyrężonego budżetu.

Więcej

INFORMACJE