Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek prezydenta Inowrocławia, dotyczący wyboru jednego podmiotu odbierającego odpady na terenie gminy. Według ustaw o gospodarce komunalnej, samorząd terytorialny może wybrać w drodze bezprzetargowej wykonawcę usług komunalnych, jeżeli posiada własne zasoby. Ustawa o gospodarce odpadami przewiduje wyłącznie wybór w drodze przetargu, więc akty prawne są ze sobą sprzeczne.

Więcej

Wniosek do TK przygotowują również spółdzielcy i zarządcy, ponieważ uważają, że pobierać opłaty powinny bezpośrednio gminy, zaś na spółdzielniach i zarządcach powinien spoczywać wyłącznie ciężar technicznej odpowiedzialności za miejsce na pojemniki ze śmieciami.

Więcej

INFORMACJE