Dziesiąta, Ponikwoda, Felin, Tatary, Bronowice, Czuby Południowe, Wieniawa, Abramowice, Stare Miasto oraz Konstantynów - to dzielnice w których odbędą się konsultacje dotyczące wydatków z budżetu. Mieszkańcy wspólnie zdecydują o najpilniejszych potrzebach swojej okolicy.

W 2012 r. Urząd Miasta Lublin wspólnie z Radą Dzielnicy Wieniawa prowadził pilotażowo konsultacje wydatków z budżetu będących w dyspozycji rady dzielnicy. W tym roku takie spotkania odbędą się aż w 10 lubelskich dzielnicach. Liczymy na to, że działanie to wpłynie pozytywnie na bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w życie dzielnicy, promocję zrealizowanych w latach poprzednich przedsięwzięć, a przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku Rady Dzielnicy.

 

Harmonogram spotkań:


4.02.2013
Dzielnica Dziesiąta, godz. 17:00, VI Liceum Ogólnokształcące, ul .Mickiewicza 36
Dzielnica Ponikwoda godz. 17:00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1, ul. Spółdzielczości Pracy 65

5.02.2013
Dzielnica Felin, godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Jagiełły 11
Dzielnica Tatary, godz. 17:00, Gimnazjum nr 17, ul. Maszynowa 2

6.02.2013
Dzielnica Bronowice, godz. 17:00, Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice, ul. Krańcowa 106
Dzielnica Czuby Południowe, godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Bursztynowa 22

7.02.2013
Dzielnica Wieniawa, godz. 17:00, XXIII Liceum Ogólnokształcące, ul. J. Poniatowskiego 5
Dzielnica Abramowice, godz. 17.00, Zajazd Ułański, ul. Abramowicka 57

8.02.2013
Dzielnica Stare Miasto, godz. 17.00, Trybunał Koronny
Dzielnica Konstantynów, godz. 17.00, Al. Kraśnicka 76

Źródło

INFORMACJE