Dziękujemy za udział Państwa w spotkaniu. Cieszy nas tak duża aktywność mieszkańców. Państwa postulaty są nas niezwykle ważne nie tylko ze względu na wymianę informacji. Im bardziej jesteście aktywni, tym silniejszy jest nasz głos, a co za tym idzie, większe szanse na to, aby nasza dzielnica rozwijała się zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Zgodnie z przewidywaniami, wszystkie wnioski dotyczyły infrastruktury, zaś z tego, większość, to postulaty dotyczące dróg, chodników i oświetlenia.

Oto zapisane postulaty ze spotkania:

 

1)    budowa 100 metrowego odcinka ul. Kruszynowej (13 głosów)
2)    remont chodnika pomiędzy ul. Cedrową a Magnoliową (od 50 metrów, po stronie domków jednorodzinnych) (6 głosów)
3)    budowa słupów ogłoszeniowych (jedna z proponowanych lokalizacji to róg ul. Bazylianówka i Andersa) (2 głosy)
4)    panele ogłoszeniowe na latarniach osiedlowych (2 głosy)
5)    utwardzenie ulic (wysypanie gruzu) Narcyzowa, Poziomkowa, budowa chodnika (6 głosów)
6)    oświetlenie ulicy Rumiankowej do ul. Węglarza – 350 metrów (6 głosów)
7)    umożliwienie przejazdu przez ul. Rumiankową od przystanku autobusowego do ul. Węglarza – 350 metrów (1 głos)
8)    położenie ograniczników prędkości na ul. Ludowej (1 głos)
9)    wynajęcie tablic ogłoszeniowych na prywatnych posesjach (0 głosów)
10)    budowa chodnika na ulicy Cyprysowa – Jagodowa (ok. 50 metrów) (5 głosów)
11)    budowa miejsca zielonego na terenie za Stokrotką przy ul. Węglarza (2 głosy)
12)    budowa parkingu na terenie za Stokrotką przy ul. Węglarza (2 głosy)
13)    oświetlenie na ul. Narcyzowej i Poziomkowej

Oprócz powyższych, wpłynęły wnioski pisemne:

1. Dotyczący utwardzenia ulicy Goździkowej

2. Dotyczący zagospodarowania terenu przyległego do "Ogrodów Dożynkowa" jako teren rekreacyjny na potrzeby dzielnicy.

 

INFORMACJE