Prezydent Miasta Lublin przedstawił dziś propozycje wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi w Lublinie po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gospodarstwa domowe w zabudowie wielorodzinnej

Gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej

1 osobowe

2 osobowe

3 i więcej osobowe

1 osobowe

2 i więcej osobowe

13 zł

26 zł

40 zł

40 zł

55 zł

 

  1. Odpady niesegregowane

 

Gospodarstwa domowe w zabudowie wielorodzinnej

Gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej

1 osobowe

2 osobowe

3 i więcej osobowe

1 osobowe

2 i więcej osobowe

18 zł

36 zł

55 zł

55 zł

76 zł

 

Więcej na stronach Urzędu Miasta Lublin

Gospodarstwa domowe w zabudowie wielorodzinnej

Gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej

1 osobowe

2 osobowe

3 i więcej osobowe

1 osobowe

2 i więcej osobowe

13 zł

26 zł

40 zł

40 zł

55 zł


  1. Odpady niesegregowane

Gospodarstwa domowe w zabudowie wielorodzinnej

Gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej

1 osobowe

2 osobowe

3 i więcej osobowe

1 osobowe

2 i więcej osobowe

18 zł

36 zł

55 zł

55 zł

76 zł

 

INFORMACJE