Wynikiem konsultacji z cyklu PAS z 4 lutego na którym zgłaszane były propozycje do wykorzystania rezerwy budżetowej było spotkanie z mieszkańcami ulic Kruszynowej, Owocowej oraz okolic Rumiankowej.

Na spotkaniu obecni byli członkowie Rady ( Tomasz Małecki i Teresa Wojciechowska) oraz Małgorzata Suchanowska (Rada Miasta Lublin).

Tematy spotkania:

- Możliwość wykorzystania rezerwy celowej na poprawienie stanu nawierzchni dróg Kruszynowej i Rumiankowej.

- Możliwość utworzenia klubu osiedlowego bądź domu kultury przy wykorzystaniu budynku na Owocowej 6. Zgłosiła się też osoba, chętna do prowadzenia zajęć dla młodzieży.

Po omówieniu problemów i ustaleniu możliwości działania ustalono:

- spotkać się z przedstawicielami Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w celu sprawdzenia opcji dla wykonania nawierzchni ww. dróg

- spotkać się z vice prezydentem w celu ustalenia możliwości utworzenia klubu osiedlowego

13 lutego odbyło się spotkanie w ZDiM. Na spotkaniu ze strony ZDiM byli dyrektorzy Kazimierz Pidek i Adam Borowy. W trakcie spotkania dołączyli Pani Anna Koper i naczelnik Jerzy Jabłoński. Okazało się, że sfinansowanie dróg ze środków miejskich skutkowałoby obciążeniem mieszkańców opłatami adiacenckimi, czyli jednorazową opłatą za wzrost wartości nieruchomości. Wikipedia

Członkowie komitetów budowy dróg zwalnia się z opłat adiacenckich, więc dla mieszkańców danej ulicy stworzenie komitetu będzie tańszym rozwiązaniem.

INFORMACJE