5 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami oraz naczelnikiem Ściborskim z Wydziału Utrzymania i Remontów w Zarządzie Dróg i Mostów. Na spotkaniu były radne Marta Wcisło i Małgorzata Suchanowska.

Poruszone tematy:

- utwardzenie ulicy Rumiankowej, aby umozliwić dotarcie na przystanek przy ulicy Węglarza od strony ulicy Poziomkowej i Barwinkowej.

- utwardzenie ulicy Kruszynowej

- doprowadzenie do przejezdności dróg w rejonie ulicy Łysakowskiej i Pliszczyńskiej

- naprawienie nawierzchni ulicy Pliszczyńskiej zniszczonej przez ciężki sprzęt budowlany

- zagrożenie przejezdości niektórych ulic podczas i po budowie obwodnicy Lublina w rejonie ulicy Pliszczyńskiej

 

Naczelnik zobowiązał się do doprowadzenia do przejezdności ulic w rejonie Łysakowskiej do końca marca oraz częstsze monitorowanie ulicy Pliszczyńskiej.

Ponadto ustalono (pomoc zadeklarowała radna Wcisło), że aby zapobiec dewastacji ulic przez sprzęt deweloperski, ustali się procedurę monitorowania ulic szczególnie narażonych na dewastację w czym niezbędna jest współpraca ZDiM z Wydziałem Architektury wydającym pozwolenia na budowę oraz PINB, który odbiera budynki. Wydział Utrzymania i Remontów miałby po wcześniejszej inwentaryzacji nawierzchni częściej monitorować drogi których poruszać się będą ciężarówki na budowę, zaś warunkiem odebrania budynków przez PINB miałby być także stan nawierzchni nie gorszy niż przed rozpoczęciem budowy.

Po części spotkania dotyczącej dróg, rozmawiano o stanie prawnym budynku na Owocowej 6, które obecnie jest zarządzane przez prywatne przedszkole Krasnal, zaś na potrzeby Rady dzielnicy Ponikwoda udostępniana jest część na pierwszym piętrze.

W społecznym odbiorze budynek nie spełnia obecnie funkcji użyteczności publicznej, a na Ponikwodzie jest potrzeba stworzenia instytucji kulturalnej. Budynek na Owocowej 6 jest jedyną alternatywą  dla tej inicjatywy, choć  nie można negować społecznej roli przedszkola, mimo iż jest prywatne.

Od mieszkanki ulicy Kruszynowej otrzymaliśmy kopie archiwalnych artykułów dotyczących budynku na Owocowej 6

Sztandar Ludu 1987r.

Sztandar Ludu 1989r.

Kurier Lubelski 1989r.

W sprawie wydatkowania rezerwy celowej RdP spotka się 7 marca.

INFORMACJE