W bieżącym roku zostanie wykonany remont ul. Trześniowskiej, na odcinku od ul. Koryznowej do ul. Jaworowej, obejmie m. in.: frezowanie nawierzchni, remont chodników, wymianę krawężników i wymianę oznakowania. Pozostała część ul. Trześniowskiej będzie objęta utrzymaniem bieżącym.

INFORMACJE