W dniu 3 kwietnia 2013, o godzinie 17:30 w Wydziale Ochrony Środowiska UM Lublin, przy ul. Zana odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące DOLIN I WĄWOZÓW

Na spotkanie zaproszeni są:

- przedstawiciele uczelni,

- osoby z Forum Kultury Przestrzeni / Rada Kultury Przestrzeni

- inne osoby zainteresowane

INFORMACJE