9 kwietnia Rada Dzielnicy Ponikwoda uchwaliła sposób wydatkowania kwoty z tzw. rezerwy budżetowej, t.j. 109,5 tys. zł.

10 tys. zł. na remont bieżni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy Sp. Pracy. Obiekt ma być ogólno dostępny dla mieszkańców. - Wykonano

500 zł na pomoce naukowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy Sp. Pracy. Wykonano

20 tys. zł. na remont chodnika na odcinku między ulicami Cedrową a Magnoliową. - Wykonano

27,5 tys. zł. na utwardzenie ulicy Rumiankowej. Chodzi o odcinek między Węglarza, a Pooziomkową. Utwardzenie jest możliwe jedynie destruktem asfaltowym, więc opiniujemy przedzielenie utwardzonego odcinka, aby nie było przejazdu samochodów i inwestycja starczyła na dłużej. Będziemy się starać, aby w części na którą zabraknie środków, lub są nieuregulowane własności działek, utorzyć utwardzoną ścieżkę dla pieszych i rowerów. - Wykonano

51,5 tys. zł. na wykonanie brakującego odcinka nawierzchni ulicy Rudnickiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Koryznowej. Opiniujemy wykonanie w technologii trwalszej niż destrukt asfaltowy (np. płyty betonowe/ażurowe), nawet, jeżeli ten odcinek miałby być wykonany tylko w połowie szerokości pasa drogowego. - Wykonano

 

Przy okazji budżetów przypominamy o opiniowanych w czerwcu 2012 roku przez nas wskazań do budżetu 2013

 

 1. Budowa ul. Trześniowskiej, Jaworowej, Szarotkowej, Narcyzowej, Kruszynowej, Ustronie, Strzembosza.
 2. Budowa drogi łączącej ulice: Sekutowicza i Bielskiego, Czumy i Węglarza.
 3. Finalizacja realizacji budowy ul. Hiacyntowej.
 4. Budowa kanalizacji wzdłuż całej ul. Dożynkowej.
 5. Wykonanie nowej nawierzchni dla ulic: Goździkowej, Kosynierów.
 6. Budowa parkingu przy ul. Bazylianówka.
 7. Montaż ekranów akustycznych przy al. Spółdzielczości Pracy.
 8. Remont i budowa chodnika przy ul. Ponikwoda.
 9. Budowa krytego basenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. Spółdzielczości Pracy 63.
 10. Rewitalizacja kompleksu boisk sportowych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. Spółdzielczości Pracy 63.
 11. Wykonanie placu rekreacyjnego przy ul. Węglarza i ul. Jagodowej.

 Informacja o ostatecznej wersji budżetu 2013 ukazała się w grudniu 2012 jest tutaj

INFORMACJE