Ruszyła infolinia dla mieszkańców dotycząca deklaracji, które będziemy musieli wypełnić w związku z nowym systemem odbioru odpadów komunalnych. Od poniedziałku 15 kwietnia informacji będą udzielali przeszkoleni pracownicy, którzy pomogą prawidłowo wypełnić dokument.

Wzór wypełnionej deklaracji

Druk deklaracji wraz z treścią Uchwały RML (sama deklaracja to strony 3- 8)

Deklaracji nie wypełniają zamieszkujący lokale zarządzane przez Zarządy, zarządców oraz spółdzielnie nieszkaniowe.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku Gmina Lublin stanie się odpowiedzialna m.in. za zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowa formuła systemu nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości gdzie nie został ustanowiony zarząd oraz zarządy lub zarządcy nieruchomości np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają za zadanie złożyć wypełnioną deklarację do 31 maja 2013 roku.

Urząd Miasta Lublin od poniedziałku 15 kwietnia 2013 roku uruchamia infolinię dla mieszkańców Lublina, którzy będą chcieli uzyskać informacje związane z wypełnieniem deklaracji.

Numery infolinii pod którymi będzie można uzyskać informację to:

    801 066 715 (opłata jak za połączenie na numer stacjonarny według taryfy Operatora)
    81 446 64 08 z telefonów komórkowych (opłata jak za połączenie na numer stacjonarny według taryfy Operatora).

Infolinia będzie czynna:

    od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 21
    oraz w soboty w godzinach 9 - 17

Źródło: UM Lublin  

INFORMACJE