Projekt ma na celu stworzenie zrozumiałego dla przeciętnego mieszkańca dokumentu/mapy ukazującego jak w przyszłości będzie wyglądała cała dzielnica, oraz najbliższa okolica w której mieszka. Obecne informacje udostępniane przez urzędy są skomplikowane i niejednorodne (MPZP vs mapa geodezyjna).

Tworzeniem planu zajmą się przede wszystkim Rada Dzielnicy Ponikwoda jako organizator, oraz Rada Kultury Przestrzeni, organ powołany przez Prezydenta Lublina, jako ekspert w dziedzinie architektury przestrzeni oraz Wydział Planowania w Lublinie jako organ określający spójność propozycji z możliwościami proceduralnymi oraz istniejącym prawem miejscowym.

Więcej w zakładce PLAN

INFORMACJE