Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie, podjęta już została decyzja o odwołaniu zagrożenia wścieklizną na terenie Lublina.

W ciągu najbliższych dni, tabliczki na granicach wyznaczonej wcześniej strefy, zostaną usunięte.

INFORMACJE