Projekt ma na celu stworzenie zrozumiałego dla przeciętnego mieszkańca dokumentu/mapy ukazującego jak w przyszłości będzie wyglądała cała dzielnica, oraz najbliższa okolica w której mieszka. Obecne informacje udostępniane przez urzędy są skomplikowane i niejednorodne (MPZP vs mapa geodezyjna).

Tworzeniem planu zajmą się przede wszystkim Rada Dzielnicy Ponikwoda jako organizator, oraz Rada Kultury Przestrzeni, organ powołany przez Prezydenta Lublina, jako ekspert w dziedzinie architektury przestrzeni oraz Wydział Planowania w Lublinie jako organ określający spójność propozycji z możliwościami proceduralnymi oraz istniejącym prawem miejscowym.

Do współpracy zaprosimy wszystkie osoby i organizacje, które zechcą zaopiniować lub zaproponować konkretne rozwiązania (np środowisko rowerzystów), a także organizacje, których celem jest aktywizacja obywatelska (np. PAS) jako partnera wspomagającego konsultacje społeczne. Te ostatnie będą nie tylko wskazywać kierunki potrzeb mieszkańców, ale także wskażą jak ma wyglądać dokumentacja, aby była zrozumiała.

Do czasu powstania ostatecznego dokumentu/dokumentów, wszelkie informacje dotyczące prac będą ukazywały się na stronach serwisu Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Stworzenie szkieletu obrazującego kluczowe miejsca w przestrzeni dzielnicy jest niezbędne dla opracowania planu zagospodarowywania poszczególnych miejsc publicznych biorąc pod uwagę horyzont czasowy i możliwość korzystania z nich przez mieszkańców.

W projekcie mają wziąć także udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej, którzy ucząc się projektować przestrzeń, będą mieli sposobność jak ważne przy konsultacjach jest zrozumienie intencji mieszkańców, aby skutecznej w przyszłości pracować.

Zapraszamy osoby i organizacje do nawiązania kontaktu. Aktualne informacje o projekcie będą pojawiały się w serwisie Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Partonat

Wiadomości powiązane:

Lubelskie NGO

Masz Głosz Masz Wybór

Dokumenty powiązane:

Wniosek o udział Rady Kultury Przestrzeni w tworzeniu planu strategicznego dla dzielnicy Ponikwoda

Apel o udział w inicjatywie skierowany do Wydziału Planowania UM Lublin

Odpowiedź Wydziału Planowania

Apel do Fundacji Inicjatyw Menadżerskich o udział jako partner ds. Konsultacji Społecznych

W sprawie udostępnienia mapy geodezyjnej do opracowania planu strategicznego dla dzielnicy Ponikwoda

Odpowiedź Wydziału Geodezji

Odpowiedź Wydziału Geodezji po ponowieniu prośby

INFORMACJE