19 czerwca (środa) o godzinie 16 rozpocznie się spotkanie z cyku "Kawiarenka Obywatelska"

Restauracja KONCERTOWA w Lublinie przy ul. Kaprysowej 4 (boczna ul. Braci Wieniawskich, pawilony powyżej targu).

Agenda spotkania:

15.30-16.00

Rejestracja uczestników

16.00-16.15

Otwarcie Kawiarenki Obywatelskiej – Wojciech Dec – Prezes FLOP

16.15-16.30

„Działania Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych” – Ewelina Jocek – Dyrektor FLOP

16.30-16.55

„Ciała doradcze Prezydenta Miasta Lublin - jako metoda wpływu na politykę miejską”- Piotr Choroś – Kierownik referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

16.55-17.20

„Inicjatywa lokalna - jako forma współpracy samorządu z mieszkańcami” – Krzysztof Jakubowski – Prezes Fundacji Wolności

17.20-17.30

Przerwa kawowa

17.30-18.30

Panel dyskusyjny „Przestrzeń publiczna – wspólne dobro mieszkańców” moderowany przez Michała Przepiórkę – Oficera Rowerowego

18.30

Lunch

Źródło, LFAO

INFORMACJE