MPWiK w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" wykonuje sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do poszczególnych posesji. Podłączenie budynków do kanalizacji wymaga wykonania odcinka przewodu na terenie posesji, jego sfinansowanie spoczywa na właścicielu nieruchomości. Stanowi to niewątpliwie obciążenie dla domowego budżetu, które jednak zwraca się już po kilku lub kilkunastu miesiącach (przy 4 osobowej rodzinie i przyłączu do 10m zwrot następuje w ciągu ok. 16-18 miesięcy). Koszt odprowadzania ścieków do kanalizacji jest nieporównywalnie niższy od kosztów eksploatacji szamba a roczna oszczędność z tego tytułu dla takiej rodziny to ponad 2 000zł .

Więcej na stronach UM Lublin

INFORMACJE