Główna część propozycji wskazań do budżetu składa się z trzech propozycji:

- budowa ulicy Trześniowskiej

- budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, burzowej oraz dokończenie instalacji oświetlenia na odcinku ok. 150 m, wzdłuż ul. Dożynkowej i ul. Orzechowej

- budowa i remont boisk przy SOSW ul. Spółdzielczości Pracy

 

Wskazania uzupełniające:

 

1.    Wykonanie oświetlenia i nawierzchni jezdnej  - ulice Szarotkowa i Jaworowa
2.    Budowa odcinka drogi łączącego ul. Sekutowicza z ul. Bielskiego
3.    Wykonanie nawierzchni oraz poszerzenie przejazdu – ulica Goździkowa
4.    Remont chodnika - ulica Cedrowa
5.    Realizacja opracowania planu strategicznego rozwoju dzielnicy Ponikwoda. Likwidacja „białych plam” dla części nieobjętych MPZP
6.    Montaż słupa ogłoszeniowego na zbiegu ulic Andresa i Bazylianówka
7.    Montaż ekranów akustycznych przy Al. Sp. Pracy na odcinkach: Andersa-Magnoliowa, posesja Sp. Pracy 49-Węglarza
8.    Montaż oświetlenia, budowa chodnika, położenie nowej nawierzchni asfaltowej – ulica Narcyzowa
9.    Dokończenie remontu chodnika – ulica Ponikwoda
10.    Wykonanie utwardzonej nawierzchni – ulica Kruszynowa
11.    Dokończenie inwestycji – utwardzenie drogi – ulica Kosynierów
12.    Wykonanie instalacji burzowej – ulica Ustronie
13.    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - obszar ulic Torowa, Grodzickiego, Naftowa
14.  Zabezpieczenie środków na kontrolowanie i regularne uzupełnianie braków nawierzchni dla ulic: Rumiankowa, Poziomkowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Palmowa, Szarotkowa, Pigwowa, Kminkowa, Jaworowa, Torowa, Cynamonowa
15.    Budowa ulicy Strzembosza
16.    Budowa krytego basenu przy SOSW (Sp. Pracy 63) z przeznaczeniem dla mieszkańców dzielnicy
17.    Rewitalizacja boisk przy ulicy Magnoliowej
18.  Wytyczenie i zagospodarowanie terenów przeznaczonych na rekreację ze wskazaniem działki 25/7 przy Mariańskiej oraz 18.4 przy Węglarza
19.    Remont chodnika na odcinku Andersa – Wiejska – na ulicy Walecznych
20.    Zabezpieczenie środków finansowych (rezerwa celowa 3 000 000 PLN) na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze

INFORMACJE