Rodzinalia2013 1

Arkadiusz Jałowiec

Rodzinalia2013 2

 

Rodzinalia2013 3

Od lewej: Teresa Wojciechowska, Stanisław Wajrak,

w niebieskiej koszulce Stanisław Podgórski, tyłem Małgorzata

Suchanowska

Rodzinalia2013 4

Od lewej: Prezydent Krzysztof Żuk, tyłem Krzysztof Siczek

ks. Otolski, Marek Sagan, Tomasz Małecki, Stanisław Wajrak

 

Rodzinalia2013 5

 

 

 

Rodzinalia2013 6

Od lewej: Prezydent Krzysztof Żuk, tyłem Marta Wcisło,

Marek Sagan, Tomasz Małecki, tyłem Krzysztof Siczek,

Stanisław Wajrak

INFORMACJE