4 lipca odbył się przegląd stanu dróg wnioskowany przez radną Małgorzatę Suchanowską. Obecni:

Malgorzata Suchanowska - inicjatorka przeglądu, Radna Miasta Lublin.

Adam Borowy - dyrektor Zarządu Dróg i Mostów.

Tomasz Małecki - członek Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Notatka sporządzona przez Tomasza Małeckiego:

Ul. Goździkowa

Stan obecny: Brak organizacji ruchu, długie odcinki proste bez mijanek, bardzo wąsko miejscami, drzewa rosną w świetle drogi, częste wizyty komitetu budowy u Prezydenta Kalinowskiego, brak reakcji ze strony władz z powodu nie wykupionych w całości gruntów pod drogę.

Możliwości działania: Spotkanie z komitetem i mieszkańcami w celu rozwiązania problemu, po jasnych i klarownych deklaracjach ze strony mieszkańców odnośnie ich posesji w celu wydzielenia pasa drogowego. Po wydzieleniu pasa drogowego, możliwe uzgodnienie regulacji ruchu w najbliższym czasie i budowa drogi w latach następnych.

ul. Dożynkowa 44 - wjazd do firmy Sagan

Stan obecny: Zalewanie wjazdu przez wody opadowe – brak możliwości przejścia.

Możliwość działania: Właściciel posesji odprowadza wody opadowe w stronę pasa drogowego co jest niedozwolone, sugestia przebudowy profilu wjazdu wraz z elementami wyłapania wody opadowej lub wykonanie rowu odwadniającego  pasie drogowym.

ul. Orzechowa

Stan obecny: Dalsze bezprawne zasypywanie wąwozu na gruncie prywatnym w sąsiedztwie drogi, dawno nie regulowane skarpy powodują zwężanie się drogi, stan nawierzchni miejscami zły.

Możliwość działania: naprawa bieżąca nawierzchni zadeklarowana przez dyrektora Adama Borowego.

ul. Trześniowska od Torowej do Nasturcjowej

Stan obecny: Poprawa nawierzchni na całym odcinku nierówności.

Możliwe działania: Uwagi nie zostały przyjęte przez dyrektora Borowego.

ul. Nasturcjowa

Stan obecny: Poprawa nawierzchni na całym odcinku nierówności, dziury.

Możliwe działania: Deklaracja bieżącej naprawy ubytków. Pozostałe uwagi nie zostały przyjęte przez dyrektora Borowego.

ul. Węglarza

Stan obecny: Zalewanie skrzyżowanie wodami opadowymi z rejonu ul. Strzembosza.

Możliwe działania: Obecnie brak możliwości poprawy sytuacji ze względu na brak elementów odwadniających na drodze tymczasowej. Błoto spływające z drogi tymczasowej będzie uprzątane przez zarządcę drogi tymczasowej – jak ostatnio. Stan skrzyżowania poprawi się po wybudowaniu docelowej ulicy Strzembosza.

ul. Wiejska

Stan obecny: Poprawa nawierzchni na całym odcinku nierówności, dziury.

Możliwe działania: Deklaracja bieżącej naprawy ubytków. Pozostałe uwagi nie zostały przyjęte przez dyrektora Borowego.

ul. Ustronie

Stan obecny: Brak nawierzchni.

Możliwe działania: Możliwe prace po zaangażowaniu się komitetu budowy drogi.

Skrzyżowanie ul. Wielkiej i Sportowej

Stan obecny: Po opadach na drodze zalega spora ilość wody.

Możliwe działania: Deklaracja natychmiastowej reakcji - wykonawca poprawi ten profil chodnika jak też obniży pasek kostki w celu odprowadzenia wody opadowej z ul. Sportowej.

Dodatkowe prace wykonane nazajutrz po przeglądzie:

- zakończenie prac na Jarzębinowej likwidujących zapadlisko

- poprzeczne zapadniecie asfaltu na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i ul. Koryznowej.

- Naprawa nawierzchni skrzyżowania ul. Ponikwoda i ul. Walecznych oraz nawierzchni ul. Walecznych na odcinku: ul. Ponikwoda do ul. Porzeczkowa

Oficjalna notatka służbowa dyrektora Zarządu Dróg i Mostów, Pana Adama Borowego.

INFORMACJE