Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Trześniowskiej na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej, budowę ul. Nasturcjowej wraz z łącznikami na odcinku od ul. Trześniowskiej do ul. Narcyzowej, budowę ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Nasturcjowej do ul. Dożynkowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Ogłoszono 19-06-2013.

Wybór najkorzystniejszej oferty 12-07-2013

Unieważniono (24-07-2013) z powodu wycofania się z podpisania umowy wybranego podmiotu.

Według inforamcji uzyskanych w ZDiM 6 sierpnia, przetarg w zawężonym zakresie będzie powtórzony lada dzień. Wyników i podpisania umowy można się spodziewać jeszcze w sierpniu.

Więcej

9 sierpnia ogłoszono nowy przetarg:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Trześniowskiej na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Źródło

 

Zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych w ul. Bazylianówka w Lublinie, na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Ogłoszono 03-07-2013

Wybór najkorzystniejszej oferty 18-07-2013

Według informacji uzyskanych w ZDiM 6 sierpnia, umowa na wykoanie została podpisana.

Więcej

INFORMACJE