Do końca sierpnia trwają konsultacje w sprawie koncepcji zagospodarowania terenów oraz przedstawionych różnych układów komunikacyjnych dla rejonu między ulicą Strzembosza a torami PKP.

Poglądowe rysunki poniżej. Główne różnice polegają na różnych sposobach poprowadzenia głównych ulic.

Dla łatwiejszego znalezienia różnic, do trzech wariantów dodatkowa animacja.

Poniższe informacje mają jedynie charakter poglądowy - pełnych informacji należy szukać na stronach UM Lublin - źródło podane na dole.

Wariant1 Wariant2
Wariant3 Warianty

Część opisowa

Źródło z kompletną informacją

INFORMACJE