Firma Trako wykonała analizę funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Lublinie. Poniżej projekt zmian w dwóch wariantach.

 

Firma Trako wykonała analizę funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Lublinie. Poniżej projekt zmian w dwóch wariantach.

Z nagłówka projektu:

Celem projektu optymalizacji docelowego układu linii komunikacji miejskiej w Lublinie jest przedstawienie tras linii trolejbusowych oraz autobusowych po zrealizowaniu wszystkich planowanych inwestycji rozbudowy sieci trolejbusowej.Projekt zakłada dominującą rolę trolejbusu oraz przekształcenia w sieci połączeń autobusowych w celu eliminacji zbędnej konkurencji pomiędzy trakcjami elektryczną oraz spalinową. Zakłada się również wprowadzenie rozkładów jazdy opartych na częstotliwościach modułowych będących dzielnikiem liczby 60 oraz na wzajemnej synchronizacji odjazdów linii poruszających się po tych samych ciągach komunikacyjnych. Propozycja zmian została opracowana na podstawie wyników badań wielkości popytu przeprowadzonych w listopadzie 2010 roku. Przedstawiona koncepcja zmian nie ma charakteru obligatoryjnego, należy zakładać kosmetyczne modyfikacje zaproponowanych rozwiązań w celu lepszego dopasowania zaproponowanych rozwiązań do popytu (zapotrzebowania) na usługi przewozowe w momencie wprowadzania zmian. Przedstawienie docelowego kształtu układu komunikacyjnego po zrealizowaniu wszystkich planowanych inwestycji jest niezbędne ze względu na konieczność stopniowego planowania rozwoju transportu publicznego oraz właściwego przygotowania etapowania wprowadzania zmian.

Dokumenty do pobrania:

Czesc_3-Projekt_Nowego_Ukladu_Komunikacyjnego-WARIANT_1.pdf

Czesc_3-Projekt_Nowego_Ukladu_Komunikacyjnego-WARIANT_2.pdf

 

 

INFORMACJE