20 sierpnia Rada Dzielnicy Ponikwoda przegłosowała nowy skład Zarządu.

Na zebraniu było 11 z 15 członków Rady. Wybory na Przewodniczącego Zarządu Rady wygrał Tomasz Małecki.

Aktualny skład Zarządu Rady Dzielnicy Ponikwoda znajduje się w zakładce RADA

Wyniki wyborów muszą być zatwierdzone przez UM Lublin.

INFORMACJE