Prezydent Krzysztof Żuk rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami Lublina dotyczących projektu budżetu Miasta Lublin na rok 2014 oraz kluczowych inwestycji dla poszczególnych dzielnic.

Pas sote

Spotkania odbywają się w ramach projektu Programu Aktywności Samorządowej realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin i przy pomocy Rad Dzielnic.

Spotkanie dotyczące Ponikwody i Kalinowszczyzny odbędzie się 5 listopada o godzinie 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 na ul. Tumidajskiego 6a.

Zapraszamy!

 Źródło

 

INFORMACJE