Zapraszamy na dyżur od godziny 18stej.

Szczególnie zapraszamy osoby z zarządów Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.

INFORMACJE