W listopadzie 2011 r. zakończyły się prace nad inwentaryzacją wąwozów na terenie Lublina. Opracowano dokument pod tytułem:

Informacja dotycząca wypracowania metod ochrony przyrodniczej oraz sposobu postępowania przy realizacji inwestycji indywidualnych i innych w obszarze dolin
i wąwozów miasta Lubin

Zinwentaryzowano również wąwozy na Ponikwodzie:

16. Wąwóz ciągnący się od al. Sp. Pracy przez Ponikwodę aż do osiedla Rudnik.

Jego długość wynosi ok 2800m.

Znaczna część terenu należy do osób prywatnych, należą do nich tereny tras komunikacyjnych, tereny zabudowy usługowej i tereny komunikacji pieszej, pozostałe to własność Skarbu Państwa w postaci dróg.

17. Wąwóz znajdujący się na dzielnicy Ponikwoda między ul. Konwaliową, Malwową, a ul. Dożynkową

Jego długość wynosi ok 302m.

Znaczna część terenu należy do osób prywatnych, są to tereny usług nauki, tereny tras komunikacyjnych. Pozostałe to własność Skarbu Państwa w postaci dróg.

18. Wąwóz znajdujący się na dzielnicy Ponikwoda ciągnący się wzdłuż ul. Dożynkowej i zbiegający między ul. Dożynkową, a Orzechową.

Jego długość wynosi około 747m.

Znaczna część terenu należy do osób prywatnych, są to tereny tras komunikacyjnych, tereny usług nauki, tereny zabudowy rezydencjalnej, sportowo – rekreacyjne, a także tereny usług komercyjnych. Pozostałe to własność Skarbu Państwa, są to osie dróg.

19. Wąwóz ciągnący się od doliny rzecznej w stronę rogu ulic Wiertniczej i Naftowej

Jego długość wynosi około 460,81m powierzchnia 23697,25 m2

Znaczna część terenu należy do osób prywatnych: są to tereny upraw polowych.

20. Wąwóz znajdujący się w Jakubowicach Murowanych ciągnący się od ul. T. Lipeckiego do doliny rzeki Czechówki.

Jego długość wynosi 356,31m powierzchnia 1651,67m2.

21. Wąwóz znajdujący się w Jakubowicach Murowanych ciągnący się od połączenia ul. Lipeckiego i Pliszczyńskiej do rzeki Czechówki

Jego długość  wynosi 263,40 m powierzchnia 9871,31m2.

Znaczna część terenu należy do osób prywatnych: są to tereny tras komunikacyjnych, upraw polowych i zieleni łęgowej.

22. Wąwóz ciągnący się od ul. Łysakowskiej wzdłuż Szlaku doliny Rzeki Ciemięgi do Łysaków.

Jego długość wynosi około 3600m.

Znaczna część terenu należy do osób prywatnych: są to tereny mieszkaniowe i upraw polowych.

23. Wąwóz ciągnący się między ul. Łysakowską, a ul. Pliszczyńską

Jego długość wynosi około 643m.

Działki leżące w obrębie wąwozu to tereny upraw polowych, należą do osoby prawnej oraz Skarbu Państwa.

26. Wąwóz ciągnący się od doliny rzecznej przy ul. Grodzickiego do ul. Wiertniczej i Naftowej.

Jego długość wynosi 2673,25m, powierzchnia 150901,82m2.

27. Wąwóz ciągnący się od ul. Grodzickiego do ul. Wiertniczej

Jego długość wynosi 393,07m, powierzchnia 23079,32m2.

Większość działek należy do osoby prywatnej, są to tereny tras komunikacyjnych, tereny mieszkaniowe i upraw polowych, mieszkaniowe i tereny zieleni łęgowej

28. Wąwóz ciągnący się od ul. Do Dysa, przecinający Al. Sp. Pracy i biegnący wzdłuż ul. Cyprysowej, rozwidlający się w stronę ul. Bluszczowej. Wąwóz ciągnący się od ul. Bluszczowej, wzdłuż ul. Nasturcjowej i Szarotkowej do Kolonii Trześniów

Jego długość wynosi około 4500m.

Większość działek należy do osoby prywatnej, są to tereny tras komunikacyjnych, tereny komunikacji pieszej, zieleni izolacyjnej, tereny aktywności gospodarczej  na wydzielonych działkach z towarzyszącą funkcją mieszkaniową, tereny zabudowy rezydencjalnej, zabudowy mieszkaniowej, tereny mieszkaniowe, usług komercyjnych, tereny urządzeń elektroenergetyki, tereny komunikacji kolejowej i urządzeń kolejowych. Pozostała część działek to własność Skarbu Państwa, są to tereny tras komunikacyjnych i osie dróg.
 

Pełny raport tutaj + mapki

INFORMACJE