Podsumowanie spotkania z Prezydentem Żukiem z 5 listopada 2013r.

Tematy zgłoszone przez mieszkańców dzielnicy Ponikwoda:

1.    ul. Trześniowska – w sprawie ujęcia w budżecie 2014
2.    ul. Torowa:
a)    przejazdy kolejowe
b)    przystanek kolejowy i jego obsługa przez MPK
c)    parkingi przy przystanku – park&drive
d)     skate park
3.    ul. Grodzickiego:
a)    śmieci przy drodze
b)    przyłącza kanalizacji sanitarnej - dla części mieszkańców zbyt drogie – przewidziane rozmowy o dofinansowanie w MPWiK
c)    chodnik  budowany z udziałem finansowym mieszkańców o wartości  300 tys. złotych - posiada aktualna dokumentację (brak dalszych informacji z Komitetu)
4.    ul. Kosynierów
a.    budowa odcinka kanału sanitarnego - część ulicy nie została objęta projektem unijnym - rozmowy z MPWiK
b.    budowa kanału sanitarnego blokuje starania w sprawie budowy ulicy Kosynierów z udziałem komitetu budowy
5.    Laurowa – termin budowy przesuwany przez dewelopera
6.    Kruszynowa – przewidziane rozmowy z MPWiK i Wydziałem Gospodarowanie Mieniem w sprawie budowy kanału burzowego
7.    ul. Ustronie - na koniec roku ma mieć odnowione pozwolenia
8.    zgłoszenia indywidualne:
a)    Sportowa liga weteranów piłki nożnej
b)    Budynki socjalne

Ogólne inwestycje przedstawione Prezydentowi na spotkaniu PAS przez zarząd Rady Dzielnicy Ponikwoda:

1.    Trześniowska - budowa drogi, likwidacja białych planu zagospodarowania przestrzennego, układ komunikacyjny w tym regionie dzielnicy.
2.    Strzembosza - budowa drogi wraz z parkingiem przy ul. Cyprysowej, budowa spowoduje odkorkowanie ul. Dożynkowej.
3.    Budowa dróg z udziałem mieszkańców - ul. Poziomkowa, ul. Kruszynowa, ul. Ustronie.
4.    Żłobek i przedszkole lokalizacja przy skrzyżowaniu  ul. Dożynkowej i Bluszczowej.
5.    Kultura - rozwój kulturalny dzielnicy + budowa lub organizacja centrum animacji kulturalno-społecznej.
6.    Kompleks boisk:
a)    przy SOSW.
b)    przy LCEZ – uchwał obywatelska
7.    Zgodnie z obietnicą cały czas przypominamy o basenie - i tu pomysł centrum sportowo-basenowego spotkał się z największą akceptacją Prezydenta.

 Na spotkaniu obecni byli czlonkowie Rady:

Arkadiusz Jałowiec

Dariusz Kasperek

Tomasz Małecki

Marek Sagan

Teresa Wojciechowska

 

Dziękujemy mieszkańcom za liczne przybycie!

INFORMACJE