Linia nr 74, będzie kursowała nadal w kierunku Rudnika na trasie objazdowej tj. ulicami Al. Racławickie (KUL 02) – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Solidarności – Kompozytorów Polskich - …

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ze strony pasażerów linią nr 74, w okresie jej kursowania na trasie tymczasowej oraz wnioski przedstawicieli Dzielnicy Ponikwoda w sprawie zmiany trasy przejazdu tej linii, kierowane do Zarządu jeszcze przed wprowadzeniem objazdów, ZTM wspólnie z przedstawicielami zainteresowanej Dzielnicy podjął decyzję o dalszym utrzymaniu linii nr 74 na ww. trasie.

Powyższa trasa będzie obowiązywała do końca roku. Okres ten pozwoli na przetestowanie funkcjonowania linii w warunkach drogowych niezdeterminowanych utrudnieniami i objazdami oraz wykonanie badań napełnienie autobusów. Dodatkowo, z uwagi na zakończoną przebudowę skrzyżowania ul. Dożynkowej z ul. Wojtasa i al. Spółdzielczości Pracy, konieczne jest przeprowadzenie pomiarów czasów przejazdów.

Otrzymane wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych konsultacji będą stanowić podstawę podjęcia dalszych decyzji, co do ostatecznego przebiegu linii.

Więcej

INFORMACJE