PRAWO DO MIASTA

Spotkanie wokół publikacji poświęconych kwestiom demokracji miejskiej, partycypacji w planowaniu przestrzennym, oraz społecznym i kulturowym fenomenom „miejskości”.

Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, Lublin

12 grudnia 2013 – czwartek, godz. 18:00

Źródło i więcej informacji

INFORMACJE