10 grudnia r. w Trybunale Koronnym odbyło sie spotkanie podsumowujące etap pilotażowy projektu "Dzielnice Kultury".

To projekt wpisujący się w Strategię Rozwoju Kultury Lublina w którym udział biorą Warsztaty Kultury prowadzące w ramach projektu działania między innymi na Ponikwodzie.

Zaprezentowano dokument podsumowujący te działania (do pobrania) oraz Poradnik Animatora Kultury.

Dodatkowo Rada Dzielnicy Ponikwoda zgłosiła swoje uwagi do strategii (do pobrania) mając na uwadze dostępne w naszej dzielnicy zasoby.

INFORMACJE