W dniu 15 września 2011 r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie radnych naszej dzielnicy.

Na spotkaniu Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Teresa Wojciechowska omówiła działania podejmowane w czasie wakacji, w tym: udział w konferencji poświęconej budowie supermarketu na terenie byłego cmentarza przy ul. Walecznych, udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany kursu linii autobusowej nr 5, wizyta w MPWiK w sprawie budowy kanalizacji na ul. Trześniowskiej i okolicznych ulic, wystosowanie pisma do Urzędu Miasta Lublin w sprawie wycięcia krzaków na ul. Trześniowskiej.

Następnie na zebraniu pojawili się przedstawiciele mieszkańców z ul. Rudnickiej zgłaszając potrzebę montażu progów zwalniających przy oraz wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ww. ulicy.

W ostatniej części spotkania gościliśmy lubelską radną z naszej dzielnicy, p. Małgorzatę Suchanowską, która omówiła szczegółowo swoje działania na rzecz dzielnicy, interpelacje oraz zaproponowała wspólną akcję na rzecz Ponikwody – podjęcie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie budowy Orlika na terenie dzielnicy. Pani Suchanowska zadeklarowała przygotowanie projektu uchwały, natomiast radni dzielnicy będą odpowiedzialni za wybór odpowiedniej lokalizacji oraz zbieranie podpisów pod projektem.

INFORMACJE