Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie proponuje i przedstawia pasażerom do konsultacji dodatkowy, trzeci wariant trasy przejazdu linii nr 74. Zakłada on kursowanie autobusu na trasie Rudnik – Hempla.

Więcej na stronach ZTM oraz stronach UM Lublin

Konsultacje odbywają się na wniosek Rady Dzielnicy Ponikwoda z ub. roku (treść pisma) i dzięki uprzejmości ZTM.

INFORMACJE