Po raz kolejny UM Lublin organizuje spotkanie z mieszkańcami z cyklu RADAR.

Cykl spotkań jest częścią projektu PAS - program aktywności samorządowej

Równocześnie UM Lublin w celu aktywizacji i edukacji mieskszkańców usuchomił specjalną część serwisu internetowego zawierającego informacje o aktulanych i historycznych konsultacji społecznych pod nazwą:

partycypacja.lublin.eu

baner konsultacje spoleczne

Najbliższe spotkanie odbedzie się dla mieszkańców Ponikwody 27 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 na ul. Tumidajskiego 6a o godzinie 17.

Spotkanie będzie dotyczyło zagadnieniom inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego).

Zgodnie z prośbą wynikającą z pisma, przypominamy zadania, jakie znalazły się w budżecie 2014 przeznaczone dla naszej dzielnicy. Informacja jest TUTAJ.

Treść otrzymanego z kancelarii Prezydenta Krzysztofa Żuka pisma.

Więcej o spotkaniach oraz projekcie budżetu obywatelskiego na stronach UM Lublin.

Otrzymaliśmy także pismo z odpowiedziami na pytania zadane na ostatnim spotkaniu w 2013r.

Treść pisma z odpowiedziami.

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych w sprawie inicjatywy lokalnej
oraz budżetu obywatelskiego dla Lublina.

 

Lp.

Termin

Dzielnice

Miejsce spotkania

1

17.02.2014

Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa

Ratusz, Plac Wł. Łokietka 1, sala nr 2, godz. 17.00

2

18.02.2014

Sławin, Sławinek

Sala św. Wincentego Pallottiego w budynku Kościała - Parafia Wieczerzy Pańskiej, Al. Warszawska 31, godz. 17.00

3

19.02.2014

Czechów Północny, Czechów Południowy

Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie,
ul. Smyczkowa 3, godz. 17.00

4

20.02.2014

Czuby Południowe, Czuby Północne, Rury

Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Konrada Wallenroda 4a, godz. 17.00

5

21.02.2014

Abramowice, Głusk, Dziesiąta, Za Cukrownią

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, ul. Mickiewicza 36,
godz. 17.00

6

24.02.2014

Wrotków, Zemborzyce

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
ul. Nałkowskich 110, godz. 17.00

7

25.02.2014

Bronowice, Felin, Kośminek

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, godz. 17.30

8

26.02.2014

Szerokie, Konstantynów, Węglin Południowy, Węglin Północny

Siedziba lokalu Dzielnicy Konstantynów, Al. Kraśnicka 76, godz.17.00 

9

27.02.2014

Kalinowszczyzna, Ponikwoda

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie,
godz. 17.00

10

28.02.2014

Tatary, Hajdów - Zadębie

Gimnazjum nr 17 ul. Maszynowa 2 godz. 17.00

Plakat do pobrania

INFORMACJE