10 lutego ZTM ogłosił wynik konsultacji dotyczących przebiegu linii 74.

Wygrała opcja trasy kończącej swój bieg na Hempla z przebiegiem przez Czechowską i Lipową.

Szczegóły na stronach ZTM, a Rada Dzielnicy Ponikwoda przy tej okazji składa podziękowania, za merytoryczną współpracę, wysiłek włożony w poszukiwanie rozwiązania godzącego interesy różnych grup pasażerów. Szczególne podziękowania za osobiste zaangażowanie w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania oraz komunikatywność składamy Panu Markowi Czarnockiemu.

Więcej o konsultacjach w sprawie linii 74

INFORMACJE