Zapraszamy do dyskusji nad projektem założeń Budżetu Obywatelskiego na 10 spotkaniach odbywających się w okresie od 17 do 28 lutego. Szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań przedstawiamy poniżej.

Analizując różne modele budżetu obywatelskiego wdrażane w naszym kraju proponujemy następujący schemat:

 

1. Mieszkańcy zgłaszają propozycje do budżetu obywatelskiego dla Lublina. Propozycje dotyczą działań mających wymiar lokalny oraz ogólnomiejski. W trakcie przygotowywania propozycji będzie istniała możliwość skonsultowania ich z pracownikami Urzędu Miasta Lublin.

2. Propozycje mieszkańców podlegają ocenie formalnej dokonywanej wstępnie przez pracowników odpowiednich komórek miejskich. Ostateczna ocena odbywa się na posiedzeniu odpowiedniej komisji Rady Miasta Lublin.

3. Propozycje mieszkańców, które przeszły ocenę formalną poddawane są pod głosowanie, w którym może uczestniczyć każdy mieszkaniec Lublina.

4. Propozycje uzyskujące największą liczbę głosów i mieszczące się w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski są wprowadzane do projektu budżetu miasta na rok 2015.


Zakładamy, że kroki 1 i 2 będą realizowane do wakacji. Ocena wniosków odbędzie się w okresie lipiec – sierpień. Głosowanie planujemy przeprowadzić na przełomie września i października. Harmonogram ten pozwoli nam na wpisanie przegłosowanych projektów do projektu przyszłorocznego budżetu.

Do dyskusji o szczegółach nt. budżetu obywatelskiego zapraszamy na spotkaniach z mieszkańcami.

Harmonogram pierwszego cyklu spotkań

INFORMACJE