Zielona Ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Granty do wysokości 1200 zł można przeznaczyć na zakup roślin i podłoża. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma również "zieloną ławeczkę" do ustawienia w odnowionym miejscu (jej wartość wliczona jest w kwotę grantu).

Więcej na stronie Projektu

Plakat A4 Zielona Laweczka Page 1

INFORMACJE