Obwieszczenie dotyczy: budowy drogi gminnej nr 106572L - ulicy Poziomkowej na odcinku od ul. Nasturcjowej do ul. Barwinkowej w Lublinie wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, z zakresu inwestycji została wyłączona działka nr ewid 7/6 (obr. 23, ark. 2) - przeznaczona pod zajęcie na cele infrastruktury.

Źródło

INFORMACJE