W ostatnim czasie na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów zostały wymienione na nowe znaki B-18 (ograniczenie tonażowe, w tym wypadku do 3,5 tony), B-43 (początek strefy ograniczonej prędkości, w tym wypadku do 30 km/h) oraz B-44 (koniec strefy ograniczonej prędkości) na wlotach do bocznych ulic ul. Ponikwoda. Nowe znaki pojawiły się na ulicach: Prostej (po obu stronach ul. Ponikwoda), Ustronie (po obu stronach ul. Ponikwoda), Sportowej, Ludowej (po obu stronach ul. Ponikwoda), Dworskiej (po obu stronach ul. Ponikwoda), ponadto uzupełnione takie brakujące oznakowanie przy ul. Przelot. Stare znaki w tych miejscach były już zużyte (mocne spękania specjalnej, odblaskowej folii), a znaczna część także dodatkowo zniszczona (pomazane w sposób uniemożliwiający ich oczyszczenie). Przy okazji wymiany znaki ograniczenia tonażowego (B-18) zostały dostosowane do obecnych przepisów (tj. mają większą literkę „t”, co czyni je lepiej czytelnymi). Łącznie zainstalowano 30 nowych znaków. Prace wykonano w ramach środków tzw. bieżącego utrzymania ulic.

Z informacji uzyskanych ze ZDiM wynika, że w najbliższym czasie prace przy odnowieniu oznakowania pionowego przy ul. Ponikwoda będą kontynuowane. Wymienione mają być jeszcze zniszczone (pomazane lub spękane) znaki D-1 (droga z pierwszeństwem przejazdu) oraz zardzewiałe słupki na których wiszą znaki D-1 oraz A-7 (droga podporządkowana, znajdują się przy ulicach krzyżujących się z ul. Ponikwoda). Zostaną również uzupełnione brakujące znaki tych typów (D-1 i A-7). Prace te również będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania ulic.

noweznaki01

noweznaki02

noweznaki03

noweznaki04

noweznaki05

noweznaki06

noweznaki07

noweznaki08

noweznaki09

noweznaki10

noweznaki11

noweznaki12

noweznaki13

noweznaki14

noweznaki15

noweznaki16

noweznaki17

noweznaki18

INFORMACJE