Z okazji Dnia Europy oraz X rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w dniu 9 maja 2014 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zaprasza uczniów szkół z województwa lubelskiego do udziału w Europejskiej Grze Miejskiej.

 

Gra odbędzie się w centrum Lublina. Jej uczestnicy będą mieli do wykonania 10 zadań. W tym celu drużyny będą musiały odwiedzić określone instytucje, odnaleźć odpowiedzi na zadane pytania oraz znaleźć obiekty sfinansowane z funduszy europejskich. Gra rozpocznie się o godz. 10.00 na europejskim stoisku informacyjnym pod Ratuszem przy Placu Łokietka w Lublinie, a zakończy się najpóźniej o godz. 12.00 w tym samym miejscu. W grze wezmą udział drużyny 5-osobowe pod opieką nauczyciela/opiekuna. Za ukończenie gry i dotarcie na metę z prawidłowymi odpowiedziami przewidziane są nagrody rzeczowe.

Więcej

INFORMACJE