MPWiK w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" wykonuje sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do poszczególnych posesji. Podłączenie budynków do kanalizacji wymaga wykonania odcinka przewodu na terenie posesji, jego sfinansowanie spoczywa na właścicielu nieruchomości. Stanowi to niewątpliwie obciążenie dla domowego budżetu, które jednak zwraca się już po kilku lub kilkunastu miesiącach. W celu obniżenia kosztów inwestycji proponujemy Państwu udział w programie „Przyłącz się do nas”.
Więcej o „Przyłącz się do nas”

INFORMACJE