Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dr. Dawida Sześciło na temat zwiększenia udziału obywateli w zarządzaniu gminą. Publikacja zawiera opis form partycypacji i przykłady dobrych praktyk.

Niniejsza analiza to wybór praktyk i metod partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu gminą. Pomija ona narzędzia już szeroko znane i opisane (np. budżet obywatelski, lokalna inicjatywa uchwałodawcza czy tradycyjne konsultacje społeczne).

Obejmuje zarówno instytucjonalne, jak i proceduralne formy udziału mieszkańców w zarządzaniu gminą, w tym ważnymi instytucjami gminnymi. Opis większości narzędzi uzupełniony jest rekomendacjami dotyczącymi postulowanych zmian ustawowych wzmacniających udział obywateli. Niektóre rekomendacje dotyczą natomiast działań, które można podjąć w obowiązującym stanie prawnym, aby uczynić narzędzia partycypacji bardziej skutecznymi. Analiza obejmuje wyłącznie instrumenty, które mają zastosowanie na poziomie gminy oraz tzw. jednostek pomocniczych gminy, czyli sołectw, dzielnic czy osiedli.

Z publikacją można zapoznać się TUTAJ

 

INFORMACJE